Styrelse

Ordförande

Thomas Blomstrand

070-271 90 29

Webmaster

Axel Hällström

0725-547681

Webmaster

Markus Petterson

070-4941958

Ledarmot

Anders Stomvall

073-5951929

Sekreterare

Johan Karlsson

070-379 17 56

Ledarmot

Stefan Strid

076-526 26 82

Ledarmot

Anders Mattson

070-6617974

Ledarmot

Ulf Westergren

070-2953888

Kassör

Anders Flodèn

070-2266847

Ledarmot

Darek Polesak

070-221 04 35

Ledarmot

Roger Almqvist

016-147805